Hole5R

Hull Par Hcp Bakre MidtreFremre
5/14  7/8   488 436 392

 

Hull 5-14 er et greit par 5 hull, men avslutningen i motbakke krever nok at du tar en ekstra kølle. Bunker i forkant green.
OB langs høyre kant.

Rødt vannhinder langs deler av venstre side.