Hole8Red

Hull Par Hcp Bakre MidtreFremre
8/17  11/12  374  317 277

Svak dogleg høyre. Utslaget går oppover, og er blindt. Fareway skrår mot høyre, sikt mot venstre kant av fareway.
Fra toppen av kulen er det god utsikt til green.
Rødt hinder langs hele høyre kant.