Hole9R

Hull Par Hcp Bakre MidtreFremre
9/18  1/2  390  359 271

Både utslag (fra bakre og midtre tee) og innspill krysser små "juv" / vannhinder, så presisjon er på sin plass. Røde staker langs høyre side, hvite staker / OB langs venstre kant mot driving-rangen. 
Vannhinderet i dumpa før greenen går lengre inn til venstre enn man tror.