Bane-oversikt Sande Golfbane.
Nummerne på kartet makerer greenene.
Klikk på kartet for større oversikt. 
OversiktBanen
Banen har 9 hull. Hvert hull har 3 forskjellige utslag / tee, Bakre (B), Midtre (M) og Fremre (F). Går man 2 runder (2 x 9 = 18 hull), kan man variere tee på hvert hull fra den første til den andre runden. Da blir ingen hull like.

    Bane        Utslag        Lengde    
   60  Bakre tee  5952 
   56 Veksler mellom Bakre og Midtre tee 5588 
   53  Midtre tee 5224 
   48  Veksler mellom Midtre og Fremre tee  4816 
   44 Fremre tee 4408

Avstandsmerker på banen er staker med 1-5 ringer, og angir avstand til senter green. 1 ring = 50m, 2 ringer = 100m, 3 ringer = 150m, 4 ringer = 200m, 5 ringer = 250m.
På baneguiden brukes fargekoder, rødt=100m, blått=150m, hvitt=200m, svart=250m.