Alle som gir et bidrag på denne linken, som forklart nedenfor, på minimum kr. 200,- innen 25. juni er med på trekningen av et gavekort for opp til 4 personer med DFDS til København :-)

Pink Cup er et samarbeid mellom Kreftforeningen, norske golfklubber og NGF, hvor inntektene fra turneringen og andre aktiviteter er øremerket brystkreftsaken. M.a.o norske golfklubbers veldedighetsturnering til støtte for brystkreftforskning.

I år er 12. året på rad at Norges Golfforbund og Kreftforeningen samarbeider om et arrangement til inntekt for brystkreftforskning, og alle landets golfklubber får anledning til å avvikle sin «Pink-cup» turnering.
Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner og rammer 3400 kvinner, og et lite antall menn, i Norge hvert år. Én av tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet.

Kreftfri, men ikke frisk. Én av tre kvinner som overlever brystkreft får senskader. Vis omtanke, også etterpå.
Brystkreft hos menn
Også menn kan få brystkreft. Det skjer imidlertid svært sjeldent. Symptomer og behandling er liknende som hos kvinner.

Så vår oppfordring til folket – still opp for denne viktige saken, og turneringen!

Gå inn på Facebook, Sande golfklubb og åpne «Slå et slag for Brystkreftsaken», her kan du donere ditt beløp – Tusen hjertelig takk for din støtt.

P.S. Sande Golfklubb arrangerer årets Pink Cup turnering, kombinert med Grillturnering, lørdag 29. juni 2019. Påmelding i Golfbox.