Dagvanning:
Green1Alle greenene våre er nå ettersådd, og det er derfor nødvendig å vanne ofte om dagen for de skal få gode vekstbetingelser. Greenene blir derfor vannet i fra 5-10 minutter 4 ganger om dagen f.o.m. 03.06. og en tid framover. 

Vanningstider:
Kl 8.00, kl 12.00 kl 16.00, kl 20.00

Vanningstid:
Green 2, 8 og 9 i 10 minutter
Green 3, 4, 5, 6 og 7 i 5 minutter
Green 1 vannes manuelt og tilpasses spilletider