Årsmøtet 2022 for Sande Golfklubb holdes onsdag 16. mars kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.

LogoSGKHer er årsmøte-dokumentene:
Hvis du ønsker å ha en papirutgave, ber vi deg om å skrive ut dokumenten selv, og medbring dem til årsmøtet.

De enkelte dokumentene hver for seg

Årsrapporter

o Årsrapport Styret
o Årsrapport Seniorkomiteen
o Årsrapport Damekomiteen
o Årsrapport Herrekomiteen
o Årsrapport Banekomieen
o Årsrapport Handicap-komiteen
o Årsrapport Turneringskomiteen
o Årsrapport KlubbhusUtleie

Regnskap 2021

o Balanse 2021
o Driftsresultat 2021
o Noter 2021
o Kontrollutvalgets rapport for 2021

Innkomne Forslag

o Forslag fra styret

• Medlemskontingent 2021
• Budsjett 2020
• Organisasjonskart

Valg:2022

• Valgkomiteens innstilling til nytt styre
• Valgkomiteens innstilling til Kontrollutvalg
• Styrets forslag til Valgkomite2022