Årsmåtet i Sande Golfklubb ble avholdt 16 mars 2022 i klubbens egne lokaler på Holsrud.
Det var 21 stemmeberttigete medlemmer som møtte opp.

Her finner du Protokoll for årsmøtetet 2022