ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Referat fra styremøte 10.03.2021: Sande Golfklubb

Sted: Møte via Teams/internett.
Med på møtet: Ragnar Weberg, Pål Amdam, Ingeborg Aune, Jan-Petter Halck, Kaja Schwencke, Hans Jørgen Kvisle, Stener Mathisen, Alf J. Nilssen.
Valg av referent: Alf J. Nilssen

Godkjenning, ref.: Referat fra styremøte 10. februar 2021 ble godkjent.

Økonomi: Resultat og balanserapport ble gjennomgått. Det er tidlig på året så det er ikke skjedd så mye ennå, derfor ingen kommentarer.

Årsmøte: Klubbens Årsmøte vil bli avholdt onsdag 7. april kl.: 19:00. Om mulig vil årsmøtet bli avholdt på Holsrud. Hvis det ikke går vil møtet bli avholdt via Teams på internett.Informasjon om årsmøtet er lagt ut på klubben hjemmeside.

Styremøte: Sande Golfklubb 10. februar 2021 kl. 18.00
Sted: Holsrud Klubbhus

Tilstede: Pål Amdam, Ingeborg Aune, Jan Petter Halck, Alf Nilssen, Knut Røland,
Kaja Schwencke, Hans J. Kvisle, Berit Bøhmer, Ragnar Weberg.

  • Valg av referent. Hans J. Kvisle
  • Godkjenning ref. Referat styremøte 13. januar 2021 godkjent.
  • Økonomi. Resultatrapport gjennomgått.
    Fakturaer for medlemskap 2021 er utsendt og innbetalinger har begynt å komme, ca. kr. 70.000.

Referat fra styremøte i SGK 13.jan.2021

Tilstede: Ingeborg, Jan Petter, Pål, Berit, Kaja, Knut, Alf, Hans Jørgen, Ragnar
Referent: Berit

Referat fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent.

Økonomi
Resutatrapport for 2020 ble gjennomgått. Noen konti ble diskutert, vil bli forklart i «Noter til regnskap».
Drivstofftanken ble fylt opp i høst, derfor høyere konto 7000. Brukt mer gjødsel, bl.a. til fairwayer, økt green-pleie, kløversprøyting mm gir høyere Konto 6630 i 2020.

Årsmøtet 2020:
Dato blir 10.mars 2021 (seinere vedtatt utsatt til 7.april)
Kristian Larsen har bekreftet at han kan være møteleder.
Medlemskontigent for 2022: Styret går inn for at den holdes uendret.

LogoSGKÅrsmøtet 2021 for Sande Golfklubb holdes onsdag 7. april kl. 19.00.

Pga corona-situasjonen kan vi ikke samles fysisk, så årsmøtet arrangeres som et digitalt årsmøte med bruk av MS Teams (på samme måte som i 2020).
NB! For digitalt møte er det påkrevet med påmelding. Meld deg på ved å sende en epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alle påmeldte får tilsendt en epostmelding med en link til møtet, som forklarer hvordan man kobler seg opp for å delta. Man trenger ikk å ha MS Teams på egen PC, men kobler seg opp vi nettversjonen av MS Teams (gratis). 
Her er årsmøte-dokumentene:
Hvis du ønsker å ha en papirutgave, ber vi deg om å skrive ut dokumenten selv, og medbring dem til årsmøtet. 

De enkelte dokumentene hver for seg

Årsrapporter

LogoSandeGK75Styret innkaller herved til årsmøte i Sande Golfklubb.
Årsmøtet avholdes onsdag 7. april 2021 kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.
Dersom corona-situasjonen gjør det vanskelig å samles fysisk, vil årsmøtet bli avholdt digitalt, med bruk av Microsoft Teams.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før, dvs senest 24. mars.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret