ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Referat styremøte 12.10.22

Tilstede: Aksel Breines, Jan Petter Halck, Anne Mette Kjeldman, Knut Røland,, , Frode Norheim, Ruben Sandli

Fravær: Kaja D Schwenke, Per Martin Berg. Tore Frilseth

Referent: Aksel

 

Sak 1: Referat 10.08.22

Sak 2: Økonomi

Sjekk med Ragnar ang. 2 poster i regnskapet

Sak 3: Dugnader og dugnadsfest

  • Høst-dugnad – avgjøres når vi bestemmer at det stenges
  • Utstyr på banen skal hentet inn når banen blir stengt; krakker, bord, greenflagg, tee-klosser, tee-merker, kurver på rangen,  mmm
  • Krakkene kan evt settes i det store kjellerrommet.
  • Alle maskiner / biler / åkersprøyte må under tak (Bjørn, Dag og Tom)
  • Frostvæskesjekk, evt etterfylling, av alle maskiner / biler med vannkjøling
  • Ballvaskere/køllevasker / søppel skal tømmes.
  • Ballmaskin-rommet låses, vaskekommen for ballvasking tømmes for vann
  • Ute-vann stenges.
  • Frostsikring av alt som kan fryse. Plassere i oppvarmet kjeller-rom
  • Batterier settes  til etter-lading gjennom vinteren

Minner også om at det er tradisjon for at styret arrangerer en dugnadsfest i løpet av høsten, ofte i november. Berit Bøhmer har laget elgsteik.middag de siste årene.

Forslag om Dugnadsfest den 19. november (hør med Bodil og Berit)

Sak 4: Nytt år!

Årshjul – Vårdugnad og høstdugnad

Marshall-tjeneste – spørres det om medlemskap i klubb

Sak 5: «Gjester» på banen

Er det lov med forsikringen?

Sak 6: sponsorer og årsgreenfee

Forsikring og medlemskap ved utdeling

Sak X: Eventuelt

Nivå 2 regelseminar 22/23

 

Referat styremøte 12.10.22

Tilstede: Aksel Breines, Jan Petter Halck, Anne Mette Kjeldman, Knut Røland, Kaja D Schwenke, Frode Norheim, Ruben Sandli

Fravær: Tore Frilseth, Per Martin Berg

Referent: Aksel

 

Sak 1: Referat 12.10.22

Sak 2: Økonomi – ikke gjennomgang

Sak 3: Forberedelser dugnadsfest, Aksel sjekker ut Kahoot

Sak 4: Ny hjemmeside

Går for tilbud

Sak 5: Ansettelse

Hvor mye kan vi bruke?

Sak X: Eventuelt

 

Styremøte 10.08.22

Tilstede: Aksel Breines, Kaja D Schwenke, Jan Petter Halck, Anne Mette Kjeldman, Knut Røland

Fraværende: Per Martin Berg, Tore Frilseth, Frode Norheim, Ruben Sandli

Referent: Kaja D Schwenke

 

Sak 1: Referat 08.06.22

Sak 2: Økonomi

Sak 3: Dugnader

Sak 4: Blodstrupmoen

Sak 5: Golfbiler/Eagle

Sak 6: VTG

Sak X: Eventuelt

 

Styremøtet i september er avlyst

 

 

 Styremøtet i juli er avlyst