ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.


Tilstede : Aksel Breines, Frode Norheim, Ruben Sandli, Anne Mette Kjeldman, Jan-Petter Halck, Ragnar Weberg
Valg av referent. Jan-Petter
1. Status for styret oppdatert til BRREG.
2. Vi fortsetter med styremøter andre onsdag i måneden. Valg av referenter følger heretter listen over styremedlemmene.
3. Ingen forandring i medlemsavgift/greenfee i år som bestemt av årsmøtet. Antall baller pr.bøtte med rangeballer nedjustert til 30.
4. Golfspilleren i sentrum: Ruben tar webinaret og melder tilbake.
5. VTG: Flere instruktører og faddere trengs. Frode tar kontakt med Tommy om mulighetene for hjelp fra herregruppen
6. Marshalltjeneste: Hans Jørgen fortsetter
7. Hjemmeside/facebook. Aksel ser på muligheter for oppdatering/modernisering.
8. Kontingentinnkrevingen er tungvint/arbeidskrevende. Ragnar foreslår og bytte til Norkred som har et bedre system. Taes opp til høsten
9. Samordnet rapportering foretas på skjemaer i NIF systemet. Ragnar fortsetter med innsending.
10 : Eventuellt : Bemanning av kiosken i helgene fortsatt ønskelig men vanskelig å få til. Skap med brus og sjokolade er nå på plass i kontoret.
Vi har to kortterminaler som det koster en del og drifte. Spørsmålet er om vi kan kan droppe disse og gå over til kun å bruke vipps.
Aksel ser på om det finnes en enklere måte å distribuere årskortene på.
Utleiesystem for utleie av en golfbil må ordnes. Bilen plasseres under låvebrua med tilgjengelig kodeboks med nøkkel. Koden oppgis av den som har klubbtelefonen.
Møtet ble hevet kl. 2030

Tilstede: Stener, Jan-Petter, Anne Mette Knut, Kaja, Ragnar, Pål

Referent: Pål. 

Gjennomgang av forrige referat. Godkjent.
Alarm(brann / innbrudd) montert. Litt justeringer. Leverandør kommer med opplæring (Stang) til neste styre
Gjennomgang av økonomi. Ingen innvendinger. Litt forsinkelser med medlems betaling av kontingenten. 
Dekk til John Deere har lekkasje. Slanger har blitt montert.
Skahjem skal fremover prioritere reparasjon av vår roughklipper. Sier han garanterer den klar til sesongstart.
Stener tar kontakt med Blodstrupmoen ang hjerte starter. Sjekke oppgradering eller bytte alternativ. Denne går ut i løpet av året,og vi bestemte at nytt styre evt går for ny avtale.
Forberedelse til kommende årsmøte ble gått igjennom .

Referat Styremøte 12. januar 2022

Oppmøte: alle

Referent: Kaja


Referat fra forrige styremøte: godkjent
Positive tilbakemeldinger på den økonomiske årsrapporten. Godt overskudd også i år
Tenke på å øke budsjettet noe mtp økte priser på strøm og gjødsel
Opprydding i bunkerrommet skal tas snart
Rogh-klipppren er påbegynt
Valgkomiteen stiller ett år til
Styreleder skriver årsrapporten fra styret som gjennomgås på neste styremøte
Gå ned til 30 baller pr. kurv i ballmaskinen. Beholde pris kr. 20 siden det også brukes mynter
Hoff, Solum og Sande samarbeid om Holmestrandmesterskapet 18 og 19 juni
Antall medlemmer gikk noe ned før jul som vanlig

 

Styremøte 9/2 - 22

Referent: Anne Mette Kjeldmand

Oppmøte: alle, utenom Ragner og Ingeborg
Referat fra siste møte: godkjent
Økonomi: godkjent
Dugnader: opprydding i bunkerrom nesten ferdig
Diverse: Sindre Stang fra Verisure informerte om tilbudet på brannmeldesystem/brannsikring og pris, det ble besluttet at gå for tilbudet.
Årsrapport fra styret ble godkjent og underskrevet
Øke budsjettet noe med hensyn til økte priser på strøm og gjødsel
30 baller pr. kurv ved oppstart
Traktoren mister luft i hjulene, dekksenteret på Lersbrygga blir kontaktet for at få det i orden før oppstart.

Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 8/12 2021
Tilstede : Stener, Hans Jørgen, Pål, Alf, Ragnar, Kaja, Jan-Petter
Referent : Jan-Petter
Godkjenning av forrige styrereferat : Godkjent med noen få merknader.
Økonomi : Økonomien er god. Godkjent med noen få merknader.
Banen : Greenflaggene er reparert og kan brukes neste år. En del nye
greenhullkopper trengs. Anskaffes til sesongstart. Flytting av
bakre utslag hull 3 ansees ikke nødvendig. For stor jobb med
tanke på blant annet flomsikring. Utvidelse av bunkere hull
3 og 5 settes på prioriteringslisten. Ikke øverst.
Ny hullmaskin bestilles.