ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Årsmøte-dokumentene 2019

Årsmøtet 2019 for Sande Golfklubb holdes onsdag 20. mars kl. 19.00 i Klubbhuset på Holsrud.
Her er årsmøte-dokumentene:
Hvis du ønsker å ha en papirutgave, ber vi deg om å skrive ut dokumenten selv, og medbring dem til årsmøtet. 

De enkelte dokumentene:

Årsmøtet 2019

LogoSandeGKStyret innkaller herved til årsmøte i Sande Golfklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 20. mars 2019 kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må må være styret i hende senest 2 uker før, dvs senest 6. mars. 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside. 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Klubbkvelder 2019 på Holsrud

Klubbkvelder2019 korr

Vellykket Loppemarked 2018

Loppe4

Da er årets loppemarked blitt historie.

Helgen 27.-28. oktober ble loppemarkedet holdt i vårt klubbhus på Holsrud. Det var bra oppslutning, og handelen gikk livlig.
Masse flotte lopper fikk førnøyde nye eiere.
I kiosken kunne man kjøpe kaffe og noe å bite i.

I alt innbrakte loppemarkedet drøyt 30.000 kroner, det beste resultat noensinne.
Pengene er et kjærkomment tilskudd til klubbkassa.

Banen er stengt for sesongen

Bane rimDet nærmer seg sesong-avslutning, og mange baner rundt omkring er stengt / stenger.
Nå ligger det snø på banen, og det er frost i bakken.

Vi stenger derfor banen fra nå av.

Velkommen tilbake til våren.

 

Side 12 av 41

Seniorgolf

Seniorgolf

Damegolf

Damegolf

Herregolf

Herregolf

Reiseklubben

Reiseklubben

Golfbil
-4 tilgjengelig

Pris for leie:
Golfbil 18 hull Kr. 300
Golfbil   9 hull Kr. 200
Med legeerklæring Kr. 150