ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Innmeldingsskjema Sande Golfklubb

Bruk skjemaet under om du ønsker medlemskap i Sande Golfklubb. Felt merket med stjerne er obligatoriske. Faktura vil bli sendt når vi mottar innmeldingskjemaet.
Viktig: Den som ikke senest 31. desember pr post eller mail har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.
Invalid Input

Invalid Input

Årsgreenfee betyr fritt spill gjennom hele sesongen.
** NB! Kategorie "Medlem" kan ikke kjøpe Årsgreenfee, men betaler Greenfee for hver runde som spilles
Oppgi Fornavn og Etternavn

Invalid Input

Invalid Input

Please let us know your email address.

Invalid Input

For nye golfere er Hcp = 54. For andre oppgis det sist registrerte Hcp .

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Jeg bekrefter å ha gjort opp mine økonomiske forpliktelser til eventuell gammel klubb, og er inneforstått med at eventuell utmelding av Sande GK må skje skriftlig innen 31. desember, ellers vil full medlemskontingent bli krevd for påfølgende år.
Invalid Input

Vennligst sjekk at alle opplysninger stemmer før du trykker "Send opplysninger".
Invalid Input

Innmelding - Medlemskap